Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

Goście          

 • Przebywanie w częściach wspólnych, z zachowaniem odpowiednio dużej odległości   w stosunku do innych Gości oraz Pracowników.
 • Obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych w częściach wspólnych hotelu.
 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym.

Pokoje

 • Wietrzenie oraz dezynfekowanie pokoi po wymeldowaniu Gości, a przed przybyciem kolejnych. Dezynfekcja wszelkich powierzchni w pokoju: mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń, powierzchni płaskich oraz wszystkich urządzeń sanitarnych w łazienkach. Po wykonanym sprzątaniu dezynfekcja pokoju.
 • W trakcie pobytu Gości pokoje sprzątane tylko na życzenie Gości lub po trzeciej dobie pobytu.
 • Zakaz przebywania w Hotelu osób bez meldunku.
 • Dla wspólnego bezpieczeństwa Gości oraz Pracowników prośba o otwieranie wszystkich okien znajdujących się w pokoju, przed jego opuszczeniem w dniu wymeldowania lub przed sprzątaniem.
 • Serwis pokoju odbywa się w maseczkach oraz jednorazowych rękawiczkach.
 • Serwis pokoju odbywa się w czasie nieobecności Gości w pokoju.

Pracownicy

 • Systematyczne szkolenia personelu, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych.
 • Bezwzględne przestrzeganie nowych standardów pracy w maseczkach lub przyłbicach, rękawiczkach, dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników.
 • Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 • Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/ lub zachowanie bezpiecznej odległości.

Recepcja

 • Stosowanie przez pracowników Recepcji maseczek/ przyłbic ochronnych oraz rękawiczek ochronnych.
 • Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i dezynfekcji elementów stanowiska pracy dla pracowników Recepcji – widocznych i łatwo dostępnych.
 • Systematyczna (oraz każdorazowo po obsłużeniu Gościa) dezynfekcja powierzchni lady recepcyjnej, terminala (preferowane bezgotówkowe formy płatności), kluczy do pokoi jak również innych artykułów i urządzeń wykorzystywanych podczas obsługi Gości.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym i przy recepcji.
 • Ograniczenie liczby Gości obsługiwanych przy recepcji.
 • Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi (w kolejce, w przestrzeniach Recepcji i Hotelu). W miarę możliwości, ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy recepcji.
 • Informowanie Gości (podczas zameldowania i w trakcie pobytu) o wprowadzonych procedurach i środkach ostrożności obowiązujących w Hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.
 • Zachowanie bezpiecznej odległości 2 m między Gośćmi, a pracownikami Recepcji.
 • Przybory do pisania dla Gości podawane są zdezynfekowane.

Części wspólne

 • Specjalistyczna i regularna dezynfekcja części wspólnych przez odpowiedni sprzęt i stosowane środki.
 • Dezynfekcja wszelkich powierzchni oraz mebli, klamek, armatury, poręczy.
 • Szczególna dezynfekcja łazienek w częściach wspólnych.
 • Szczególna dezynfekcja wind.
 • Dostępne stacje ze środkami do dezynfekcji rąk.
 • Stosowana jest zasada tzw. czystych blatów – do minimum ograniczenie liczby produktów dostępnych dla Gości i wydawanych na życzenie.

ZAMKNIĘTE: POKÓJ ZABAZ DLA DZIECI

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.